FreeDOS in slovenščina

FreeDOS 1.2

Namestitveni program za FreeDOS 1.2 ne ponuja več možnosti za slovensko tipkovnico. Namesto njega priporočam distribucijo Svarog386, ki tudi vsebuje slovenske prevode (lahko pa jih ročno prenesete s te strani).

FreeDOS 1.1 in slovenska tipkovnica ter CP852

Namestitveni program za FreeDOS 1.1 ima hrošča, ki povzroči, da izbira katerekoli(?) tipkovnice razen angleške proizvede napačen AUTOEXEC.BAT. Če želite uporabljati slovensko tipkovnico in kodiranje CP852, ki podpira šumnike, v svoj AUTOEXEC.BAT (oz. FDAUTO.BAT) vnesite sledeče ukaze:

LH DISPLAY CON=(EGA,,1)
MODE CON CP PREP=((852) %DOSDIR%\CPI\EGA.CPX)
LH MODE CON CP SEL=852
LH KEYB SI,,KEYBOARD.SYS

Opomba: pri FreeDOSu 1.0 tega ni treba storiti.

Prilagoditev oblik datumov in števil

Če želite uporabljati "naše" oblike datumov in števil namesto privzetih (ameriških), torej npr. 25-06-1991 namesto 06-25-1991, 13:00 namesto 01:00 pm, in 123.456,78 namesto 123,456.78, na vrh svoje datoteke CONFIG.SYS ali FDCONFIG.SYS vstavite vrstico !COUNTRY=38 (preizkušeno na FreeDOSu 1.1).

Če želite še bolj spremeniti te nastavitve, lahko uporabite program LOCALCFG.

Slovenski prevod FreeCOMa

To je slovenski prevod FreeCOMa, FreeDOSove ukazne lupine. Prevod še ni končan, lahko pa ga že uporabljate:

COMMAND.COM

Opomba: te verzije FreeCOMa iz neznanega razloga (morda zaradi Open Watcoma) ne morete nastaviti za ukazno lupino v FDCONFIG.SYS, lahko pa jo naložite v AUTOEXEC.BAT oz. FDAUTO.BAT takole (to je primer):

REM Začetek datoteke

REM Če je spremenljivka LANG že nastavljena, je slovenski FreeCOM že naložen.
REM Preskočimo vse ostale ukaze, drugače jih bo slovenski FreeCOM še enkrat
REM izvedel.
IF NOT "%lang%"=="" GOTO sl

SET LANG=SL
REM Vstavite sem še ostale ukaze

REM Naložimo slovenski FreeCOM (prilagodite lokacijo; angleški FreeCOM je v
REM FreeDOSovem imeniku BIN, npr. C:\FDOS\BIN.
C:\COMMAND /P
GOTO konec

:sl
REM V slovenskem FreeCOMu smo; sem lahko vnesete ALIAS ukaze, ker se sopomenke
REM izgubijo ob nalaganju nove lupine.

ALIAS REBOOT=FDAPM WARMBOOT
ALIAS HALT=FDAPM POWEROFF

:konec
REM Konec datoteke

Sledeči datoteki potrebujete le, če mi želite pomagati s prevodom:

Slovenski EDLIN

Slovenski CuteMouse

Slovenski prevodi ostalih programov

Vsaj delno sem v slovenščino prevedel še sledeče programe: CHOICE, COMPUTE, DISKCOPY, EDLIN, FC, FDNPKG, FIND, HELP, HTMLHELP, MEM, MORE, MOVE, PAUSE, SORT, TEE, TRCH, TREE, XCOPY.

Prevodi ostalih programov

Prevode namestite tako, da jih kopirate v imenik, naveden v okoljski spremenljivki NLSPATH. To je navadno imenik NLS, ki je v imeniku, kamor ste namestili FreeDOS (to je navadno C:\FDOS, torej C:\FDOS\NLS). Nato v svoj AUTOEXEC.BAT vnesete sledeči ukaz: SET LANG=SL

Opomba: če se HELP ustavi med zaganjanjem, ko uporabljate slovenske prevode, zanj začasno nastavite LANG na EN in nato nazaj na SL.


Prvič objavljeno .
Zadnjič posodobljeno .

Kazalo

Kontakt